FÖR UPPDRAGSGIVARE

FÖR UPPDRAGSGIVARE

SAMpoolens huvuduppgift är inte att förmedla uppdrag till våra medlemmar, men självklart hjälper vi till om vi kan! Bland SAMpoolens professionella och yrkeskunniga medlemmar finns alla kompetenser man behöver vid all typ av film-, TV- och teaterproduktion. Med det sagt så vore det förvånande om vi inte kan finna rätt person åt er.

Vi tar en liten förmedlingsavgift om ni finner rätt person via oss. SAMpoolen är som sagt ingen agentur, men vi hjälper gärna till. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

KONTAKTA SAMPOOLEN