EGENANSTÄLLNING HOS SAMPOOLEN

Definition på egenanställning från Skatteverket:
“Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt. Det förekommer att frilansare med A-skatt som utför tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare därför ansluter sig till ett egenanställningsföretag (kallas ibland för plattformsföretag, faktureringsföretag eller självanställningsföretag).
Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till uppdragstagaren. Detta kallas för att man är egenanställd”

I korthet: Du gör ett arbete som du får betalt för. Istället för att fakturera från ett eget företag, fakturerar Sampoolen åt dig.
Du är egen för att du har dina kunder, utför dina egna uppdrag och sätter ditt pris på uppdragen.
Under uppdraget är du anställd av Sampoolen som hanterar dina skatter, avgifter och moms samt betalar ut din lön – skattat och klart.

Det är lika enkelt att vara egenanställd som en vanlig anställning:
• Du är allmänt visstidsanställd och får lön som uppdragstagare. Du slipper all administration.
• Vi hanterar alla kontakter med Skatteverket.
• Vi sköter dina inbetalningar som skatter, avgifter och moms.
• Du är dessutom försäkrad.

Olikheterna då?
Det är friare att vara egenanställd, du kan tjäna så mycket du vill och du kan stämpla när du inte har något uppdrag.

I korthet är likheterna de här mellan att vara egenanställd hos Sampoolen och driva eget företag:
• Du väljer själv när du vill ha din lön.
• Du kan arbeta när du vill.
• Du kan ta hur många uppdrag du vill – och kan i praktiken tjäna så mycket du vill.
• Du kan välja mellan olika försäkringsskydd.

Olikheterna då?
Som egenanställd kan du ägna dig fullt ut åt dina uppdrag. Du slipper all den administration som plågar egna företagare.

Ja, du har möjlighet att fakturera utan företag och utan f-skatt som egenanställd förutsatt att du:
1. Har fyllt 18 år och är myndig
2. Inte är belagd med näringsförbud
3. Har arbetstillstånd i Sverige eller är EU-medborgare
Vi tar endast ut en fast avgift enligt prislista för de tjänster du nyttjar.
Du kommer själv överens med din uppdragsgivare om priset för det arbete du ska utföra, om du inte väljer att vi sköter det åt dig. När du utfört ett uppdrag, fyller du i formulär med fakturaunderlag och betalningsvillkor på fakturan.

Sampoolen hjälper dig med allt detta:
• Inrapporterar och betalar in skatter, avgifter och moms till Skatteverket.
• Betalar ut din lön till ditt konto. Skattat och klart.
• Bokföring, inkasso och revision.
• Försäkrar dig.

Det finns inga andra fasta kostnader eller dolda avgifter.

Som egenanställd kan man yrka om avdrag för ”kostnader nödvändiga för yrkets förvärvande”, med andra ord kostnader som är nödvändiga för att utföra ett uppdrag. Kostnaden som uppstår måste förbrukas under fakturaperioden och får därmed inte ha ett bestående värde.
Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har egna kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat godkänt kvitto. För ytterligare information se Avdragsguiden som finns på medlemssidan.

Alla är alltid välkommen till Sampoolen. Vi vet hur enkelt det är att missat något och för oss spelar det absolut ingen roll.
Storleken på ditt arvode (din lön för utfört arbete) är en överenskommelse med din uppdragsgivare. Efter att skatter, avgifter och Sampoolens avgift är dragna. Exakt hur mycket du får ut i lön kan bero på många faktorer – hur gammal du är, om du är studerande eller pensionär, om du har jämkning med mera.
I lönekalkylatorn kan du enkelt se hur mycket du får i lön.
Du bestämmer själv hur snabbt du vill få betalt/din lön, från oss: 10, 20 eller 30 dagar. Det gör du genom att välja Betalningsvillkor (antalet dagar innan din kund ska betala) på fakturan. Vi rekommenderar dock inte kortare villkor än 15 dagar.
När din kund har betalat fakturan och vi har pengarna tillgängliga på vårt konto, får du din lön inom 48 timmar.
Du kan även själv välja när och hur mycket du vill ta ut i lön. Du kan också avsätta delar av din lön i semestersparande och tjänstepension.
För att ta uppdrag som egenanställd hos Sampoolen måste du vara minst 18 år. Du som är ungdom (mellan 18 år och 26 år) och som går i skolan eller studerar kan jobba som egenanställd och fakturera utan företag.

Skatter
För dig som är under 26 år (fyllda i år) och går i skolan eller studerar innebär det att du har möjlighet att kunna arbeta utan att betala skatt om du har en lön på mindre än 18 824 kronor per år (inklusive semesterersättning och eventuella kostförmåner). För att kunna ta del av den skattefria delen måste du skicka oss ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Vad händer om du tjänar mer än 18 824 kronor och har skickat in intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag?
I detta fall riskerar du att få en kvarskatt följande år baserad på hela det intjänade beloppet, vilket inte är så trevligt.
Du hittar mer information om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

Uppdraget du fakturerar måste vara utfört innan du får betalt och kan ta ut lön om inte uppdragsavtalet stipulerar annat.
Betalningsvillkor och förfallodatum bestämmer du själv. I de flesta fall hanteras detta i uppdragsavtalet, men Sampoolen rekommenderar inte kortare villkor än 15 dagar för att undvika missförstånd och ekonomiska påföljder för uppdragsgivaren.
Fakturor till utlandet räknas som export och beläggs inte med moms. Fakturorna är förberedda för att kunder belägna utomlands lätt skall kunna betala Sampoolen. Angående betalning lämnar vi bl.a. följande information:
För våra internationella kunder så gäller följande bankuppgifter:
SWIFT SEB: ESSESESS.
Account number: 5215 10 663 12
IBAN: SE3750000000052151066312
Nej, Sampoolen har inga beloppsbegränsningar, vare sig uppåt eller nedåt.
Sampoolen kontrollerar att de fakturor som avser tjänster som enligt Skatteverkets regler inte är momspliktiga inte beläggs med moms. Det är ytterst få tjänster och varor som är undantagna från momsplikten. Exempel på undantag är CSN-berättigad utbildning, omvänd byggmoms och export.
För artister som fakturerar gager så är Sampoolen att jämställa med ett produktionsbolag enligt Skatteverkets definition och därför skall Sampoolen belägga gager med 25% moms.

I de fall artisten står på scen skall Sampoolen jämställas med ett artistbolag och skall inte lägga på moms på gager. Notera att artistbolag äger som konsekvens inte rätt att dra av moms på inköp.

Värt att notera är att moms inte utgör någon kostnad för de allra flesta företag i Sverige eftersom de är momspliktiga och äger därmed rätt att kvitta ingående mot utgående moms. Undantagna från momsplikten är vissa privatpersoner, ideella föreningar, trossamfund och nämnda artistbolag, så för dessa utgör momsen kostnad och de äger inte heller rätt att dra av moms.

Undrar du vad som gäller vid momssats på artistarvode? Artister som fakturerar via oss ska belägga fakturan med 25% moms då Sampoolen är att jämställa med ett produktionsbolag enligt Skatteverket. Det är endast momsfritt om artister som står på scen äger ett eget artistbolag som de fakturerar igenom.
Det är tyvärr inte möjligt att få sin egen logotyp på fakturorna som går ut till uppdragsgivarna. Vi hoppas kunna lösa detta inom kort.
Du kan använda dig av kalkylatorn för att beräkna din nettolön utifrån fakturabeloppet, eller tvärtom.
Du är anställd hos Sampoolen (juridiskt namn Essaem AB) som allmänt visstidsanställd på uppdragsbasis. Din anställning påbörjas och avslutas med varje uppdrag du utför, det är denna tid du fakturerar för.
Tänk på att du behöver föranmäla att du ska utföra ett uppdrag för att du ska ha fullt försäkringsskydd och för underlag till a-kassa med mera.
Dina fakturor hittar du som inloggad under ”Min ekonomi”. Du kan få en ännu bättre överblick över hur dina affärer utvecklas genom att använda dig av verktyget ”Mina jobb” som du hittar på din personliga medlemssida.
Din lönehistorik, aktuellt saldo och en grafisk översikt hittar du under ”Min ekonomi” som finns på medlemssidan.
I ”Min kalender” ser du vilka jobb du utfört, när dessa utfördes samt om de är fakturerade eller om du måste göra detta.
Du har rätt till ersättning från din a-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller villkoren.
Det finns dock en osäkerhet hos a-kassans handläggare om hur reglerna ska tolkas. Ytterligare en försvårande faktor är att din a-kassa inte får lämna förhandsbesked enligt

Lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Svårigheten för handläggarna beror på att lagen är konstruerad för en arbetsmarknad har förändrats. Förenklat: Lagen är skriven från förutsättningen att människor arbetar på samma ställe år efter år samt att människor kan kontrolleras rent fysiskt.
Idag arbetar många med eget ansvar, a-kassorna har svårt att förhålla sig till att arbetstagare har eget ansvar. Enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring är det företrädesvis företagare som har eget ansvar. Företagare har endast i särskilda fall rätt till a-kassa.

Slutsats: För att vara kvalificerad för ersättning från a-kassan, ska du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll.
Föranmälan är det mest grundläggande bedömningskriteriet.
Det är viktigt att du meddelar din handläggare på a-kassan att du initierar arbeten till Sampoolen. Vi kontrollerar arbetets förutsättningar, tid samt plats och därefter erbjuder en anställning. På så vis står du under Sampoolens kontroll och Sampoolen har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.

Andra bedömningskriterier
Här följer några kriterier som har betydelse för a-kassans bedömning om du är enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkringen anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare, och därmed har rätt till ersättning.
Lagen föreskriver att du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare kännetecknas av att du:
– Enbart ställer din arbetskraft till förfogande
– Endast säljer/utför en typ av tjänst/arbete
– Ersätts för uppdraget efter den tid som gått, t ex per timme
– Inte har inregistrerad firma, bolag eller dylikt
– Vanligen saknar särskild lokal för verksamheten
– Är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Du har enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring rätt till en samlad bedömning.
Din a-kassa får inte lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. De är skyldiga att göra en samlad bedömning av faktiska omständigheter när de ska pröva om du är kvalificerad till ersättning från försäkringen.

För fördjupad information vänligen kontakt våra experter via .

En gång om året, i januari, får du dina kontrolluppgifter som avser den lön du fått via Sampoolen under föregående år. Kontrolluppgifterna innehåller:
1. Avdragen skatt
2. Bruttolön
Uppgifterna kommer med på din inkomstdeklaration per automatik.
Ja, om du har arbetat genom oss. E-posta oss och meddela oss att du vill ha ett arbetsgivarintyg så ordnar vi det:
Vi utgår från 30% a-skatt men har du jämkningsunderlag så beaktar vi det. Skicka bara in en kopia på beslutet från Skatteverket till oss via medlem@sampoolen.
För att dina försäkringar och a-kassan ska gälla ska du föranmäla att du ska ut och jobba. Det gör du enklast genom att maila oss på medlem@sampoolen.
Vår existens bygger på att all fakturering sker på korrekt sätt. Detta är inte minst viktigt för vårt samarbete med Skatteverket. Våra jurister och redovisningsexperter säkerställer att allt går rätt till enligt gällande lagar och regler.
Våra tjänster lämpar sig bättre för tjänster än handelsverksamhet med vidareförsäljning av produkter. Vi kan i vissa fall fakturera för dina produkter. Du står som ägare till produkterna och överlåter rättigheten till oss att fakturera dessa. Leverantören av varorna måste ansvara för garantiåtaganden.

På kvitton över 4 000 kr exkl. moms måste Essaem AB (Sampoolens juridiska namn) stå som köpare för att du ska kunna tillgodogöra dig kostnadsavdrag. Kvittona ska också ha specificerad moms. Du måste ha skriftligt godkännande från oss innan du köper in varor i Essaems namn.

Vi ingår inte avtal med tredje part på det sättet. Är det relaterat till uppdraget kan du vissa fall få avdrag för kontantkort.
Ja, vi ser till att du är försäkrad och trygg som egenanställd som fakturerar utan företag hos Sampoolen. Du omfattas alltid av vår arbetsskade- (TFA), ansvars- och grupplivs-försäkringar (TGL) när du är ute på uppdrag godkända av Sampoolen. I de flesta fall omfattas du även av vår ansvarsförsäkring. Det är uppdragstagarens ansvar att säkerställa att man är försäkrad genom Sampoolen.
Den skattenyckel du ska använda beror på den lön du beräknar ta ut under ett kalenderår och om du exempelvis har skattejämkning. Du kan uppdatera din skattenyckel när som helst genom att du meddelar oss via Om du tror att du kommer upp i nivåer över brytgränsen för värnskatt bör du höja din skattenyckel.
Mer information om värnskatt hittar du här på skatteverkets hemsida.
När du fakturerar anger du i de allra flesta fall moms på varorna och tjänsterna du säljer, det gäller oavsett om din kund är en privat individ eller företag. Momsen är vanligen 25 procent, men det finns även moms på 12 eller 6 procent av försäljningspriset exklusive moms.

Vilken du ska använda dig av när du fakturerar, beror på vilken vara eller tjänst du erbjuder. Det finns också varor och tjänster är helt momsfria.

På Skatteverkets sajt finns utförlig information om vad moms är och hur det fungerar.

Den formella avsändaren av fakturan och mottagaren av betalningen är Essaem AB och det är också Essaem AB’s företagsuppgifter som f-skatt och moms som ska anges i förekommande fall.
För att delfakturera dina uppdrag skapar du helt enkelt två eller flera fakturor i tjänsten. Du bestämmer själv hur stort beloppet ska vara för var och en av dem och du kan även ha olika betalningsvillkor för dem.