FRÅGOR & SVAR

FRÅGOR & SVAR

Definition på egenanställning från Skatteverket:
”Det finns uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt. Det förekommer att frilansare med A-skatt som utför tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare därför ansluter sig till ett egenanställningsföretag (kallas ibland för plattformsföretag, faktureringsföretag eller självanställningsföretag).
Egenanställningsföretaget har F-skatt och fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten som lön till uppdragstagaren. Detta kallas för att man är egenanställd”

I korthet
Du gör ett arbete som du får betalt för. Istället för att fakturera från ett eget företag, fakturerar SAMpoolen åt dig.
Du är egen för att du har dina kunder, utför dina egna uppdrag och sätter ditt pris på uppdragen.
Under uppdraget är du anställd av SAMpoolen som hanterar dina skatter, avgifter och moms samt betalar ut din lön – skattat och klart.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Det är lika enkelt att vara egenanställd som en vanlig anställning:

 • Du är allmänt visstidsanställd och får lön som uppdragstagare. Du slipper all administration.
 • Vi hanterar alla kontakter med Skatteverket.
 • Vi sköter dina inbetalningar som skatter, avgifter och moms.
 • Du är dessutom försäkrad.

Olikheterna då?
Det är friare att vara egenanställd, du kan tjäna så mycket du vill och du kan stämpla när du inte har något uppdrag.

I korthet är likheterna de här mellan att vara egenanställd hos SAMpoolen och driva eget företag.

 • Du väljer själv när du vill ha din lön.
 • Du kan arbeta när du vill.
 • Du kan ta hur många uppdrag du vill – och kan i praktiken tjäna så mycket du vill.
 • Du kan välja mellan olika försäkringsskydd

Olikheterna då?
Som egenanställd kan du ägna dig fullt ut åt dina uppdrag. Du slipper all den administration som plågar egna företagare.

Ja, du har möjlighet att fakturera utan företag och utan f-skatt som egenanställd förutsatt att du

 1. Har fyllt 18 år och är myndig.
 2. Inte är belagd med näringsförbud.
 3. Har arbetstillstånd i Sverige eller är EU-medborgare.

Vi tar endast ut en avgift enligt prislista för de tjänster du nyttjar.
Du kommer själv överens med din uppdragsgivare om priset för det arbete du ska utföra, om du inte väljer att vi sköter det åt dig. När du utfört ett uppdrag, fyller du i formulär med fakturaunderlag och betalningsvillkor på fakturan.

SAMpoolen hjälper dig med allt detta:

 • Inrapporterar och betalar in skatter, avgifter och moms till Skatteverket.
 • Betalar ut din lön till ditt konto. Skattat och klart.
 • Bokföring, inkasso och revision.
 • Försäkrar dig.

Det finns inga andra fasta kostnader eller dolda avgifter.

Som egenanställd kan man yrka om avdrag för ”kostnader nödvändiga för yrkets förvärvande”, med andra ord kostnader som är nödvändiga för att utföra ett uppdrag. Kostnaden som uppstår måste förbrukas under fakturaperioden och får därmed inte ha ett bestående värde.
Vi rekommenderar dig att ta del av nedanstående dokument för mer information:

Du yrkar avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har egna kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig mot inskickat/uppladdat godkänt kvitto. För ytterligare information se Avdragsguiden som finns på medlemssidan.

Alla är alltid välkommen till SAMpoolen. Vi vet hur enkelt det är att missat något och för oss spelar det absolut ingen roll.

Storleken på ditt arvode (din lön för utfört arbete) är en överenskommelse med din uppdragsgivare. Efter att skatter, avgifter och SAMpoolens avgift är dragna. Exakt hur mycket du får ut i lön kan bero på många faktorer – hur gammal du är, om du är studerande eller pensionär, om du har jämkning med mera.
I lönekalkylatorn kan du enkelt se hur mycket du får i lön.

Du bestämmer själv hur snabbt du vill få betalt/din lön från oss. Du kan välja Express och då får du dina pengar så snart ditt fakturaunderlag blivit bekräftad av fakturamottagaren eller Standard då vi betalar ut din ersättning när fakturan blivit betald. Du kan välja när fakturan ska vara betald genom att välja Betalningsvillkor (antalet dagar innan din kund ska betala) på fakturan, 10-30 dagar. Vi rekommenderar dock att du kommer överens med din uppdragsgivare om betalvillkoren.
När din kund har betalat fakturan och vi har pengarna tillgängliga på vårt konto, får du din lön inom 48 timmar.
Du kan även själv välja när och hur mycket du vill ta ut i lön. Maila oss för mer info.

För att ta uppdrag som egenanställd hos SAMpoolen måste du vara minst 18 år. Du som är ungdom (mellan 18 år och 26 år) och som går i skolan eller studerar kan jobba som egenanställd och fakturera utan företag.

Skatter
För dig som är under 26 år (fyllda i år) och går i skolan eller studerar innebär det att du har möjlighet att kunna arbeta utan att betala skatt om du har en lön på mindre än 19 670 kronor per år (inklusive semesterersättning och eventuella kostförmåner). För att kunna ta del av den skattefria delen måste du skicka oss ett intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Vad händer om du tjänar mer än 19 670 kronor och har skickat in intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag?
I detta fall riskerar du att få en kvarskatt följande år baserad på hela det intjänade beloppet, vilket inte är så trevligt.
Du hittar mer information om vad som gäller på Skatteverkets webbplats.

Uppdraget du fakturerar måste vara utfört innan du får betalt och kan ta ut lön om inte uppdragsavtalet mellan dig och uppdragsgivaren stipulerar annat.
Betalningsvillkor och förfallodatum bestämmer du själv. I de flesta fall hanteras detta i uppdragsavtalet, men SAMpoolen rekommenderar inte kortare villkor än 15 dagar för att undvika missförstånd och ekonomiska påföljder för uppdragsgivaren.

Fakturor till utlandet räknas som export och beläggs inte med moms. Fakturerar du ett företag beläget inom EU måste vi ha deras VAT-nummer. Fråga din kund om du inte redan fått den informationen. Fakturorna är förberedda för att kunder belägna utomlands lätt skall kunna betala SAMpoolen. Angående betalning lämnar vi bl.a. följande information:
För våra internationella kunder så gäller följande bankuppgifter:
SWIFT SEB: ESSESESS.
Account number: 5215 10 663 12
IBAN: SE3750000000052151066312

Nej, SAMpoolen har inga beloppsbegränsningar, vare sig uppåt eller nedåt.

SAMpoolen kontrollerar att de fakturor som avser tjänster som enligt Skatteverkets regler inte är momspliktiga inte beläggs med moms. Det är ytterst få tjänster och varor som är undantagna från momsplikten. Exempel på undantag är CSN-berättigad utbildning, omvänd skattskyldighet och export.
För artister som fakturerar gager så är SAMpoolen att jämställa med ett produktionsbolag enligt Skatteverkets definition och därför skall SAMpoolen belägga gager med 25% moms.

Värt att notera är att moms inte utgör någon kostnad för de allra flesta företag i Sverige eftersom de är momspliktiga och äger därmed rätt att kvitta ingående mot utgående moms. Undantagna från momsplikten är privatpersoner samt företag/organisationer som inte är momsregistrerade, så för dessa utgör momsen kostnad och de äger inte heller rätt att dra av moms. Du kan enkelt se på allabolag.se om din fakturamottagare är momsregistrerad. Eller också så frågar du oss.

Undrar du vad som gäller vid momssats på artistarvode? Artister som fakturerar via oss ska belägga fakturan med 25% moms då SAMpoolen är att jämställa med ett produktionsbolag enligt Skatteverket. Det är endast momsfritt om artister som står på scen äger ett eget artistbolag som de fakturerar igenom.

Det är tyvärr inte möjligt att få sin egen logotyp på fakturorna som går ut till uppdragsgivarna.

Du kan använda dig av kalkylatorn för att beräkna din nettolön utifrån fakturabeloppet, eller tvärtom.

Du är anställd hos SAMpoolen (juridiskt namn Essaem Group AB) som allmänt visstidsanställd på uppdragsbasis. Din anställning påbörjas och avslutas med varje uppdrag du utför, det är denna tid du fakturerar för.
Tänk på att du behöver föranmäla att du ska utföra ett uppdrag för att du ska ha fullt försäkringsskydd.

Dina fakturor hittar du som inloggad under ”Fakturor”.

Nej, absolut inte. Vi är experter inom den branschen, men vi låter självklart alla andra få möjlighet att fakturera till marknadens lägsta kostnad. Om ditt yrke kräver speciella försäkringar och/eller licenser så bör du höra av dig till oss.

Du har rätt till ersättning från din a-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller villkoren.

Vi har gott samarbete med Teaterförbundet och Unionens a-kassa. Teaterförbundet är ju förbundet för vår bransch och Unionen är deras a-kassa. Vi rekommenderar starkt att man är med i både Teaterförbundet och en a-kassa. Kika gärna in hejakassa.se för mer information!

Det finns dock en osäkerhet hos a-kassans handläggare om hur reglerna ska tolkas. Ytterligare en försvårande faktor är att din a-kassa inte får lämna förhandsbesked enligt:

Lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Svårigheten för handläggarna beror på att lagen är konstruerad för en arbetsmarknad har förändrats. Förenklat: Lagen är skriven från förutsättningen att människor arbetar på samma ställe år efter år samt att människor kan kontrolleras rent fysiskt.
Idag arbetar många med eget ansvar, a-kassorna har svårt att förhålla sig till att arbetstagare har eget ansvar. Enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring är det företrädesvis företagare som har eget ansvar. Företagare har endast i särskilda fall rätt till a-kassa.

Slutsats: För att vara kvalificerad för ersättning från a-kassan, ska du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll.
Föranmälan är det mest grundläggande bedömningskriteriet.
Det är viktigt att du meddelar din handläggare på a-kassan att du initierar arbeten till SAMpoolen. Vi kontrollerar arbetets förutsättningar, tid samt plats och därefter erbjuder en anställning. På så vis står du under SAMpoolens kontroll och SAMpoolen har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.

Andra bedömningskriterier
Här följer några kriterier som har betydelse för a-kassans bedömning om du är enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkringen anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare, och därmed har rätt till ersättning.
Lagen föreskriver att du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare kännetecknas av att du:
– Enbart ställer din arbetskraft till förfogande
– Endast säljer/utför en typ av tjänst/arbete
– Ersätts för uppdraget efter den tid som gått, t ex per timme
– Inte har inregistrerad firma, bolag eller dylikt
– Vanligen saknar särskild lokal för verksamheten
– Är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Du har enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring rätt till en samlad bedömning.
Din a-kassa får inte lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. De är skyldiga att göra en samlad bedömning av faktiska omständigheter när de ska pröva om du är kvalificerad till ersättning från försäkringen.

För fördjupad information vänligen kontakt våra experter via .

Varje månad redovisar vi till Skatteverket en arbetsgivardeklaration på individnivå. Kontrolluppgifterna innehåller:
1. Avdragen skatt
2. Bruttolön
3. Nettoersättningar

Uppgifterna kommer med på din inkomstdeklaration per automatik.

Har du jämkningsunderlag så beaktar vi det. Du ansöker om jämkning hos oss genom att du laddar upp beslutet/underlaget från Skatteverket via medlemssidan.

För att dina försäkringar ska gälla ska du föranmäla att du ska ut och jobba. Det gör du enklast genom att maila oss på medlem@sampoolen.

Vår existens bygger på att all fakturering sker på korrekt sätt. Detta är inte minst viktigt för vårt samarbete med Skatteverket. Våra jurister och redovisningsexperter säkerställer att allt går rätt till enligt gällande lagar och regler.

Våra tjänster lämpar sig bättre för tjänster än handelsverksamhet med vidareförsäljning av produkter. Vi kan i vissa fall fakturera för dina produkter. Du står som ägare till produkterna och överlåter rättigheten till oss att fakturera dessa. Leverantören av varorna måste ansvara för garantiåtaganden.

På kvitton över 4 000 kr exkl. moms måste Essaem Group AB (SAMpoolens juridiska namn) stå som köpare för att du ska kunna tillgodogöra dig kostnadsavdrag. Kvittona ska också ha specificerad moms. Du måste ha skriftligt godkännande från oss innan du köper in varor i vårt namn.

Vi ingår inte avtal med tredje part på det sättet. Är det relaterat till uppdraget kan du vissa fall få avdrag för kontantkort.

Ja, vi ser till att du är försäkrad och trygg som egenanställd som fakturerar utan företag hos SAMpoolen. Du omfattas alltid av vår arbetsskade- (TFA), ansvars- och grupplivs-försäkringar (TGL) när du är ute på uppdrag godkända av SAMpoolen. I de flesta fall omfattas du även av vår ansvarsförsäkring. Det är uppdragstagarens ansvar att säkerställa att man är försäkrad genom SAMpoolen.

Den skattenyckel du ska använda beror på den lön du beräknar ta ut under ett kalenderår och om du exempelvis har skattejämkning. Du kan uppdatera din skattenyckel när som helst genom att du meddelar oss via . Om du tror att du kommer upp i nivåer över brytgränsen för värnskatt bör du höja din skattenyckel.
Mer information om värnskatt hittar du på skatteverkets hemsida.

När du fakturerar anger du i de allra flesta fall moms på varorna och tjänsterna du säljer, det gäller oavsett om din kund är en privat individ eller företag. Momsen är vanligen 25 procent, men det finns även moms på 12 eller 6 procent av försäljningspriset exklusive moms.

Vilken du ska använda dig av när du fakturerar, beror på vilken vara eller tjänst du erbjuder. Det finns också varor och tjänster är helt momsfria.

På Skatteverkets sajt finns utförlig information om vad moms är och hur det fungerar.

Den formella avsändaren av fakturan och mottagaren av betalningen är Essaem AB och det är också Essaem AB’s företagsuppgifter som f-skatt och moms som ska anges i förekommande fall.

För att delfakturera dina uppdrag skapar du helt enkelt två eller flera fakturor i tjänsten. Du bestämmer själv hur stort beloppet ska vara för var och en av dem och du kan även ha olika betalningsvillkor för dem.