EKONOMISKA BEGREPP

EKONOMISKA BEGREPP

A-kassan administrerar utbetalning av arbetslöshetsersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det är en typ av försäkring som inträder vid arbetslöshet som du tecknar med a-kassan.

Som anställd i SAMpoolen har du rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, om du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen.

Som anställd har du A-skatt. Det innebär att SAMpoolen drar av A-skatt och betalar sociala avgifter (arbetsgivaravgifter). Även du som är pensionär har normalt A-skatt.

Definition på arbetsgivaravgifter från Skatteverket:

”Den svenska socialförsäkringen finansieras främst av socialavgifter. Med socialavgifter menas bland annat arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren betalar för sina anställda eller andra arbetstagare som fått ersättning för arbete i Sverige. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent av den bruttolön och förmånsvärden du betalar ut.”

Arbetsgivaravgifter är en del av de sociala avgifter som en arbetsgivare betalar till Skatteverket för att täcka bland annat avgifterna för ålderspension och sjukförsäkring.
SAMpoolen hanterar dessa avgifter åt dig och ser till att rätt belopp betalas till Skatteverket i rätt tid.

Du kan få skattefri ersättning om du kör med privat bil i tjänsten och själv betalar drivmedel. Milersättningen uppgår för närvarande till 18,50 kr/mil och fastställs av Skatteverket. Som underlag för utbetalningar av milersättning ska du föra en körjournal om du skulle behöva redovisa dina resor. Man får ingen milersättning för resor till och från den plats jobbet utförs.

Lön efter avdrag för arbetsgivaravgifter men innan avdrag för lagstadgad A-skatt. Brutto är med andra ord summan av nettolön och A-skatt.

Hos SAMpoolen blir du egenanställd i anställningsformen som kallas allmän visstidsanställning. SAMpoolen blir din arbetsgivare under uppdragets gång.

Du väljer själv när och hur du vill arbeta. Ersättningen, din lön, är en överenskommelse med din uppdragsgivare. Som egenanställd hos SAMpoolen sköter vi dina skatteinbetalningar, arbetsgivaravgifter, ser till att du är försäkrad och sköter momsredovisningen m.m.

Läs om Skatteverkets information om egenanställning.

Företag som är godkända för F-skatt betalar själva in preliminärskatt och sociala avgifter. SAMpoolen har F-skatt och sköter detta åt dig som egenanställd.

Få betalt för ett uppdrag genom att skicka en faktura till kund. Så här ser en exempelfaktura från SAMpoolen ut.

Fakturasumma är den totala summan som kunden skall betala exklusive moms.

För varje kalenderår är arbetsgivare skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket om intjänade löner under det gångna året. Det kallas kontrolluppgifter. SAMpoolen sköter denna inrapportering till Skatteverket och du får en kopia på dina kontrolluppgifter i januari månad varje år.

Moms (mervärdesskatt) är en skatt på varor och tjänster som ska betalas till Skatteverket. För privatpersoner är momsen inbakad i priset, dvs en privatperson betalar alltid moms. En faktura och ett kvitto måste tydligt ange momsen. När företag köper av varandra anger man fakturabeloppet exklusive moms. Detta för att företagen ska redovisa momsen samt även har rätt att dra av momsen.

OBS! Man måste tydligt ange för kunden att moms tillkommer när man kommer överens om belopp att fakturera.

Den del av lönen som du får behålla efter att vi har dragit av för arbetsgivaravgifter, lagstadgad A-skatt och SAMpoolens avgift.

Den procentsats som omvandlar det fakturerade beloppet till din nettolön (och vice versa). Procentsatsen innehåller din lagstadgade A-skatt, arbetsgivaravgifter samt SAMpoolens avgift.

Reseersättning är skattefri. Du har rätt till 18,50 kr/mil vid resa i samband med tjänsteförrättning (arbete) skattefritt. På överstigande belopp betalas skatt.

Personer som är bosatta utomlands och inte har en väsentlig anknytning till Sverige har möjlighet att bli beskattad enligt SINK. Vid SINK betalar du endast 20 procent i skatt på din lön och inga arbetsgivaravgifter behöver betalas under den beviljade perioden som är max 183 dagar, eller 6 månader. Du behöver inte heller deklarera för detta i Sverige. Ansökan om SINK skickas till Skatteverket. SAMpoolens experter kan hjälpa dig vid behov.

Traktamente är en ersättning som är skattefri. Traktamenten är till för att täcka dina privata förhöjda omlevnadskostnader i samband med tjänsteförrättning (arbete). Rätt till traktamenten har du om tjänsteförrättningen (arbetet) sker mer än 5 mil från hemorten samt att övernattning sker på annan ort än hemorten. Skatteverket har fastställt traktamentet till 230 kr per dygn vid vistelse i Sverige. Observera att andra belopp gäller för traktamenten vid tjänsteförrättning i annat land: kontakta oss för information om aktuella belopp och länder.

Läs mer om traktamente på Skatteverket.se

Definition på utlägg från Skatteverket vilket SAMpoolen kräver att de anställda rättar sig efter:

”Om företaget ersatt dig för tillfälliga utlägg i arbetet, till exempel för förbrukningsmateriel som du har köpt för ett visst uppdrag, och du har lämnat kvittot eller annan verifikation till företaget behöver detta normalt inte redovisas på kontrolluppgiften. Företaget ska dock vid en eventuell senare kontroll kunna visa att det som utlägget avser har varit nödvändigt att anskaffa för ditt aktuella uppdrag. Du bör därför notera på kvittot syftet med köpet och vilket uppdrag det avser.

Tänk på att om företaget ersatt dig via ett sådant utlägg är det du anskaffat fortfarande företagets egendom. Därför lämpar sig utlägg inte för utrustning som du själv vill behålla och kunna använda även efter uppdraget är slutfört, t.ex. verktyg, musikinstrument eller dator.
Om företaget bekostar ditt inköp av t.ex. dator för ett uppdrag och sedan låter dig behålla datorn efter uppdraget har du fått en skattepliktig förmån. Förmånen, som värderas till datorns värde, ska redovisas i din kontrolluppgift och i din deklaration.”

SAMpoolen godtar inte kvitton på drivmedel som ett utlägg. Däremot är det helt OK att komma in med en reseräkning och på så vis få avdrag. Observera att denna måste vara utformad och korrekt ifylld enligt Skatteverkets rekommendationer. Fyll i formuläret ”Reseräkning” på medlemssidan.

I reseräkningen kan man även fylla i uppgifter för traktamente. Uppfyller du kraven för traktamente för att kunna erbjuda dina tjänster gentemot din kund är detta avdragsgillt enligt Skatteverket och SAMpoolen.

Alla som registreras för moms får ett momsregistreringsnummer av Skatteverket. I internationella sammanhang brukar det kallas VAT-nummer (Value Added Tax).
Du behöver bara känna till din kunds VAT-nummer om du vill fakturera ett bolag inom EU.

I lagen om anställningsskydd finns två typer av anställningar: tidsbegränsade anställningar och tillsvidare. En allmän visstidsanställning är tidsbegränsad och används när arbetsgivare anställer någon för en viss tid eller ett visst arbete. Vikariat eller säsongsanställning är andra former av tidsbegränsade anställningar.