Det har naturligtvis skett fantastiskt mycket i systemet senaste tiden. Det har ni säkert koll på så ingen idé att prata om de här, men några saker som kommer snart:

  • Möjligheten att skapa återkommande fakturor
  • Enklare expresshantering
  • Förhandsvisning av en faktura
  • Visa uträkning av lön i realtid när man skapar sin faktura
  • Värva en medlem och få rabatt
  • Välja egna belopp om man vidarefakturerar utlägg, milersättningar osv
  • Föräldrakonto för att hantera ens barns konto

Återkommande fakturor: Vi har hört av många att det är önskvärt att kunna registrera t.ex. månadsfakturor. T.ex. i de fall man fakturerar en överenskommen månadsersättning. Snart kommer du kunna registrera reglerna en gång och sedan kommer vi fakturera din kund enligt de reglerna i det intervallet du uppger. T.ex. en gång i månaden, en gång i veckan eller en gång om dagen. Du bestämmer.

Enklare expresshantering: Idag har vi en process där fakturamottagaren måste svara på vår förfrågan om bekräftelse innan vi kan hantera en expressutbetalning. Det funkar relativt bra, men jag tycker att det borde gå att göra bättre. Så vi jobba för fullt på en smidigare lösning för alla.

Förhandsvisning av en faktura: det är självklart att man gärna vill se hur fakturan kommer se ut innan man skickar in den. Det ska vi se till att man kan göra.

Visa uträkning av lön i realtid: det är också smidigt att se uträkningen i realtid när man skapar ett fakturaunderlag. Då ser du hur varje förändring påverkar uträkningen av lönen. T.ex. hur kommer det sig att arbetsgivaravgiften, skatten och nettolönen minskar när man adderar ett avdrag, men ändå får du mer utbetalt. Är man inte insatt i all matematik kan det verka lite knasigt.

Värva en medlem och få rabatt: hjälper du oss bli större och på så sätt kunna göra systemet bättre, så vill vi självklart ge tillbaka till dig! Därför kommer du snart kunna bjuda in dina vänner att använda SAMpoolen och helt automatiskt så kommer både du och din vän att få riktigt fina rabatter på våra tjänster!

Föräldrakonto: det är inte helt ovanligt att vi fakturerar för barns arbete för t.ex. reklaminspelning. Och är man 2 år så är det inte lätt att själv skicka fakturan. Idag har vi inget bra sätt för en förälder att se till att sitt barn får lön, utan man behöver ”jobba runt” vårt system lite. Bara onödigt tycker jag. Det ska ju självklart fungera på samma sätt som när man använder system för sjukvården, förskolan eller liknande, där du som förälder enkelt kan representera ditt egna barn och utföra/skapa ärenden å hens räkning.